Prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Vlada Republike Hrvatske je na 59. sjednici usvojila Prijedlog izmjena i dopuna tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Novi tarifni sustav donesen na Vladi Republike Hrvatske 6. lipnja 2012. godine („Narodne novine“, br. 63/2012) u članku 1. stavku 5. propisuje obvezu donošenja izmjena  Tarifnog sustava do 31. listopada tekuće godine s početkom primjene od 1. siječnja iduće godine.  
Razlog ugradnje ovakve odrednice je prije svega potreba za usklađivanjem visine poticaja sa stanjem na tržištu opreme za obnovljive izvore energije – dakle s cijenama tehnologija i u vezi s tim otvaranje i dodjela kvota za određene instalacije. Posebice se tu radi o sunčevim elektranama koje imaju i najveću poticajnu cijenu za proizvedeni kWh električne energije.
 
Izmjene i dopune Tarifnog sustava predložene su u cilju daljnjeg poticaja razvoja projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije te uklanjanja prepoznatih barijera, pojašnjavanja i pojednostavljenja procedura. Ujedno se dodatno otvara kvota solarnih elektrana kojima će biti odobreni poticaji – povlaštene tarife -  temeljam tarifnog sustava.
 
Do sada se, nakon uklanjanja barijera koje su priječile razvoj projekata sukladno starom tarifnom sustavu iz 2007. godine realiziralo 105 projekata ukupne instalirane snage  160MW  (na početku godine bilo je 32 projekta  s ukupnom instaliranom snagom 108 MW), dok je dalnjih 187 MW sklopilo ugovor s HROTEom i uskoro će (2013) i te elektrane biti puštene u pogon.
 
Također prema važećem Tarifnom sustavu kvota za integrirane sunčane elektrane na dan 23. listopada 2012. (prema izvješću HROTE-a) iz sklopljenih ugovora o otkupu električne energije iznosila je 3,61 MW, a priključna snaga iz zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu  koji su u postupku rješavanja iznosila je 6,40 MW, tj. ukupna dosegnuta svota za integrirane sunčane elektrane je 10,01 MW, odnosno dosegnuta je kvota ograničenja prema Tarifnom sustavu.
 
Za neintegrirane sunčane elektrane na isti dan, priključna snaga iz sklopljenih ugovora o otkupu električne energije iznosila je 0,54 MW, a iz zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu, koji su u postupku rješavanja , iznosila je 0,66 MW tj. ukupno desegnuta kvota za neintegrirane sunčane elektrane je 1,20 MW od mogućih 5 MW prema Tarifnom sustavu.
 
Ovim izmjenama i dopunama definira se kvota za 2013. godinu.  Proizvodnja električne energije će se poticati iz dodatnih 15 MW  integriranih sunčevih  elektrana i 10 MW neintegriranih sunčevih elektrane 10 MW te će ugovor o otkupu električne energije Operator tržišta (HROTE) sklapati dok ukupna snaga takvih postrojenja ne dosegne navedene vrijednosti.
 
Tim će se stvoriti pretpostavke da već u 2013. bude ugovoreno ukupno predviđenih 45 MW u solarnim elektranama koje će se poticati iz naknade koji plaćaju svi kupci električne energije.
 
Traba naglasiti da će se poticaji za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u slijedećoj godini povećati i to s dosadašnjih  0.5 lipa/kWh na cca 1.5 lipa/kWh što će se znati nakon preciznih izračuna (umjesto dosadašnjih prosječnih  22 kn za prosječnu obitelj godišnja naknada će porasti na 66 kn)

  Ostali elementi izmjena i dopuna pravilnika:
 • precizira se da se  tehnologija korištenja energije tla i vode odnosi na dizalice topline
 • precizira se uvjet za ostvarenje korekcije fiksne tarife s korektivnim koeficijentom za korištenje toplinskog sustava
 • obzirom na jednake specifične troškove propisuje se jedinstvena tarifa za neintegrirane sunčane elektrane snage od 10 kW odnosno snage do 30 kW
 • inženjer u radnom odnosu mora imati položen stručni ispit, dok nadzor obavlja ovlašteni inženjer koji ne mora biti u radnom odnosu u tvrtki koja izvodi instalaciju
 • precizira se formula vezana iz ostvarivanje prava na maksimalnih 15% dodatka na tarifu zbog korištenja opreme i usluga u RH tzv lokalne komponente
 • jasno se utvrđuje da je povlašteni proizvođač odgovoran za točnost upisanih podataka u vjerodostojnoj ispravi i treba tijekom izgradnje postrojenja osigurati dobivanje računa i troškovnika od dobavljača kako bi se odredio udio lokalne komponete
 • jasno se naglašava da oprema koja se instalira prilikom izgradnje elektrane ne smije biti prethodno ugrađivana niti korištena odnosno nije dozvoljeno instaliranje opreme starije od dvije godine od datuma njezine proizvodnje
 • jednako tako posebno se ističe da nositelj projekta koji nema potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne može sklopiti ugovor o otkupu električne energije
 • pojašnjava se trenutak predaje bankovne garancije HROTE kao i uvjeti njenog oslobađanja
 
Tarifni sustav nije jedini način na koji će se poticati i potiče proizvodnja iz obnovljivih izvora energije.  Naime postoje programi davanja nepovratnih sredstava za instalacije OIE. Te elektrane i povlašteni proizvođači također mogu predati energiju u mrežu i ona mora biti otkupljena  po prosječnim proizvodnim cijenama koje važe u RH. Ovim se izbjegavaju dvostruke potpore obzirom da naknade iz tarifnog sustava pokrivaju u predviđenom vremenskom roku 100% troškova investicije.

Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete preuzeti u pdf formatu.

Prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije