Ministrica Holy do kraja godine najavila Zakon o obnovljivim izvorima energije

Autor/izvor: www.mzoip.hr
Datum objave: 22.05.2012.

Ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy najavila je da će se do kraja godine donijeti zakon o obnovljivim izvorima energije kojim će se ukloniti prepreke za realizaciju projekata obnovljivih izvora energije.


Najveća prepreka realizaciji projekata obnovljivih izvora energije nije tarifni sustav, već prevelika birokratiziranost i prekomplicirana procedura obzirom da ovo područje pokriva pet zakona, te se nadam da ćemo do kraja ove godine imati Zakon o obnovljivim izvorima energije", istaknula je ministrica zaštite okoliša i prirode dr.sc. Mirela Holy na konferenciji "Obnovljivi izvori energije, nove tehnologije - izazovi 21. stoljeća" u Splitu.

Rekla je da bi ovaj zakon trebao ukloniti prepreke za realizaciju projekata obnovljivih izvora energije, ali i otvoriti nova radna mjesta, što je od velike važnosti za posrnulo hrvatsko gospodarstvo.

Obnovljivi izvori energije danas su jako veliki biznis, rekla je ministrica, a za Hrvatsku su važni i zbog naše obveze da ispunimo ciljeve prema međunarodnim konvencijama te direktivama Europske unije koje su odredile da se do 2020. smanji emisija stakleničkih plinova za 20 posto i da obnovljivi izvori energije pokrivaju 20 posto ukupne energetske potrošnje.

Ministrica Holy smatra da bi istodobno s donošenjem Zakona o obnovljivim izvorima energije bilo korisno izraditi i karte obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

"Država bi tim kartama rekla koje su lokacije i za koje obnovljive izvore od njenog strateškog interesa, a te bi se lokacije onda uvrstile u prostorne planove", objasnila je, dodajući da bi te karte pomogle da se "ne podilazi raznim lobijima" jer bi se njima odredilo gdje će se, primjerice, graditi solarne elektrane, a gdje vjetroelektrane. Ministrica Holy također je najavila da će se do kraja godine u hrvatsko zakonodavstvo "implementirati tzv. treći europski energetski paket".

Objasnila je da se "taj paket, osim na liberalizaciju tržišta električne energije, odnosi i na jačanje uloge nezavisnog regulatora HERA-e, ali i na odvajanje djelatnosti distribucije i prijenosa od proizvodnje". Ministrica Holy također je rekla da će njezino ministarstvo potaknuti "promjenu energetske strategije" u Hrvatskoj radi stavljanja većeg naglaska na obnovljive izvore energije, tj. na energetsku učinkovitost. "Nadam se da će Vlada RH prepoznati vrijednosti i značenje obnovljivih izvora energije jer taj sektor donosi nova radna mjesta dugoročnog tipa", istaknula je. Ministrica Holy napomenula je da će Ministarstvo zaštite okoliša i prirode potaknuti promjenu energetske strategije u Hrvatskoj radi stavljanja većeg naglaska na obnovljive izvore energije, tj. na energetsku učinkovitost.