Najava pojednostavljene procedure za solarne sustave

Autor/izvor: Leo Jerkić / www.obnovljivi.com
Datum objave: 03.05.2012.

Vlada Republike Hrvatske današnjoj sjednici prihvatila je prijedlog dopune Zakona o tržištu električne energije kojim bi se procedura za ishođenje dozvola za male fotonaponske sustave trebala pojednostaviti.


U nacrtu izmjene i dopune Zakona o tržištu električne energije koji je danas usvojen na sjednici Vlade predlaže se izuzimanje projekata jednostavnih odnosno malih građevina za proizvodnju električne energije iz procedure ishođenja energetskog odobrenja pri Ministarstvu gospodarstva i statusa povlaštenog proizvođača električne energije pri HERA-i. Pri tome se predlaže donošenje ovoga akta po hitnom postupku kako bi se omogućila veća i brža implementacija malih sustava. Pri izuzeću malih sustava se misli na sve one sustave obnovljivih izvora energije i kogeneracije koji su propisom iz područja prostornog uređenja i gradnje određeni kao jednostavne građevine.

Bez obzira na formulaciju ove izmjene i dopune, iz trenutnog pravilnika o jednostavnim građevinama jasno je da se ove izmjene odnose prvenstveno na male fotonaponske sustave na građevnim česticama. Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić je izjavio da će se procedura pojednostaviti za male fotonaponske sustave koji se postavljaju na kuće, a koji više neće morati prolaziti kroz kompletnu dosadašnju proceduru, nego će imati samo dvije osnovne stepenice, te će ishođenje dozvola trajati do maksimalno 60 dana.

Ovom dopunom zakona načelno bi bio učinjen veliki korak prema pojednostavljenju puno puta kritizirane procedure koja je bila sasvim neprimjerena malim jednostavnim projektima. Ukoliko zaživi na pravi način, ovakva procedura će biti veliki korak naprijed prema uobičajenim modelima poticanja malih sustava kakvi postoje u zapadno europskim zemljama. Ministar Čačić bi, nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona trebao donijeti pravilnik o uvjetima izuzimanja od obveza ishođenja Energetskog odobrenja i Statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Time bi za kompletnu proceduru bilo potrebno ishoditi dokumentaciju vezanu za priključak na mrežu od HEP-a i sklopiti ugovor o otkupu električne energije s HROTE, čime bi takav mali fotonaponski sustav automatski postao povlašteni proizvođač električne energije.

Cilj ovih izmjena i dopuna zakona je povećati broj sustava na nekoliko desetaka megavata i time potaknuti manje privatne investicije. Ostaje za nadati se da će ova dopuna zakona zaživjeti u skladu s navedenim rokovima i kako je zamišljena, te da će stvarno biti moguće ishoditi dozvole za fotonaponske sustave sukladno navedenom roku kako bi Hrvatsko tržište solara konačno zaživjelo u skladu sa svojim potencijalom. Time bi se sigurno i povećao broj radnih mjesta u sektoru obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj koji do sada nije iskorišten na način kao u većini drugih zemalja Europske Unije, unatoč tome što Hrvatska ima i dvije tvornice fotonaponskih panela.

Također, ostaje i za nadati se da će u svojoj konačnoj verziji tarifni sustav omogućiti realne cijene otkupa električne energije iz fotonaponskih sustava, a kako bi se ovdje navedena pojednostavljenja što efikasnije odrazila i na tržištu.