Otvorenje fotonaponske elektrane "RITEH-1" na lokaciji Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U petak, 04. srpnja 2014. godine, održano je svečano otvaranje fotonaponske elektrane „Riteh-1“ koja se nalazi na lokaciji Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U realizaciji ovog projekta, osim stručnjaka Fakulteta i nekoliko tvrtki koje su svojim donacijama omogućili ostvarenje ovog projekta u samoj realizaciji ovoga projekta sudjelovala je i tvrka Bazgin d.o.o.

Svečanost je započela u Vijećnici fakulteta prezentacijom cjelokupnog projekta, nakon čega će su se uzvanici uputili do elektrane, gdje se okretanjem sklopke, elektrana priključila na niskonaponsku elektrodistribucijsku mrežu.

Prva riječka fotonaponska elektrana s pomičnim sustavom koji omogućava praćenje kretanja sunca i optimalnu iskoristivost sunčeva zračenja puštena je u rad na Tehničkom fakultetu. Fotonaponsku elektranu naziva Riteh-1 instalirane snage 3,5 kilovata (kW) u pogon su pustili dekan Tehničkog fakulteta Goran Turkalj i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Predstavljajujući elektranu vrijednu više od sto tisuća kuna, dekan Turkalj je istaknuo usklađenost ovog projekta s europskim direktivama i trendovima korištenja energije iz obnovljivih izvora, a više od same proizvodnje električne energije iz sunčeva zračenja elektrana će pridonijeti radu i reputaciji fakulteta.
– Našim istraživačima i studentima ovim se otvaraju nove mogućnosti u znanstveno-istraživačkom radu i edukaciji. Značenje ovog projekta za nas je izuzetno veliko, rekao je dekan.

Rano smo prepoznali europsku orijentaciju i strategiju usmjerenu ka energetskoj učinkovitosti i dobivanju energije iz alternativnih izvora, te smo od 2008. članica Međunarodne edruge energetskih gradova. Samo godinu kasnije postavili smo fotonaponsku elektranu na zgradu gradske uprave, a do danas su postavljene na još desetak objekata u gradskom vlasništvu. Vjerujem da će i ovaj projekt pridonijeti popularizaciji ovog još uvijek nedovoljno eksploatiranog izvora energije, a pored znanstveno istraživačkog rada sigurno ima i svoju vrijednost u proizvodnji električne energije, kazao je Obersnel.

Tehničke detalje, kao i korake u realizaciji, od projektne dokumenatcije, ishođenja dozvola, potpisivanja ugovora o isporuci struje s HEP-om pa do same instalacije opreme i probnog rada predstavio je voditelj projekta na fakultetu Dubravko Franković.
– Ova je elektrana jedinstvena na našem području po tome što je opremljena sustavom koji fotonaponske ploče zakreće prema kretanju sunca, čime je učinkovitost u odnosu na uobičajene, fiksne sustave, povećana za oko trideset posto, kazao je Franković.Projekt je pripreman gotovo dvije godine, a u njegovoj je realizaciji, osim stručnjaka sudjelovao i Grad Rijeka ustupivši zemljište za postavljanje elektrane na korištenje, kao i tvrtke koje su svojim donacijama omogućile postavljanje za sad jedinstvene fotonaponske elektrane na riječkom području.

Osim što je primarni cilj izgradnje ovog postrojenja edukativno-istraživačkog karaktera, elektrana se nalazi u sustavu poticaja obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Naziv fotonaponske elektrane Riteh-1 sugerira da bi Tehnički fakultet u skoroj budućnosti mogao pokrenuti još sličnih projekata, što je potvrdio i voditelj projekta Franković, kazavši da će se vjerojatno koristiti druge dostupne tehnologije korištenja sunčeve energije

Naslovna fotografija: Sergej DRECHSLER

>