Službeno objavljen novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Autor/izvor: www.energetika-net.com
Datum objave: 02.08.2012.

U Narodnim novinama službeno je objavljen novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.


Nakon gotovo pet godina donesen je novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 88/2012) i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/2012).

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije donešen je sa strane Ministarstva gospodarstva na osnovi članka 8. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (NN 177/2004, 76/2007, 152/2008, 14/2011 i 59/2012) i njime se propisuju uvjeti za stjecanje i gubitak statusa povlaštenog proizvođača električne energije, njegova prava i obveze te nadzor nad njegovim radom. I jedan i drugi pravilnik stupaju na snagu 8.8.2012. godine i tada prestaje važiti Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 67/2007) i (35/2011).

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije također je donio MINGO i to na temelju čl. 14, st. 2. Zakona o energiji (NN 68/2001,177/2004,76/2007i152/2008i127/2010).

Njime se utvrđuju postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneracijska postrojenja koja se koriste za proizvodnju energije, propisuju uvjeti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja te uređuju druga pitanja od značaja za korištenje obnovljivih izvora i kogeneracije, a također propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača.

Zanimljivo je pri tome da novi Pravilnik uređuje i ulogu novoosnovanog Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije u području obnovljivih izvora i kogeneracije .