Usvojen novi "Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz OIEIK"

Autor/izvor: www.bazgin.hr
Datum objave: 15. Studeni 2013.

31. Listopada 2013, na 122. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je novi "Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije". Ovaj tarifni sustav stupa na snagu 01.Siječnja 2014. godine. U Narodnim novinama također je objavljen novi "Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije" koji je donesen u istom razdoblju kada i novi "Tarifni sustav za obnovljive izvore energije i kogeneraciju" i "Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije"

SOLARNE ELEKTRANE, KVOTA - 2014.

Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s nositeljem projekta iz proizvodnih postrojenja sve dok ukupna snaga proizvodnih postrojenja temeljem sklopljenih ugovora o otkupu električne energije prema Tarifnom sustavu, ne dosegne vrijednosti od:

Tip postrojenja
MW
Integrirane solarne elektrane
5
Integrirane solarne elektrane koje su na objektima u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2
Neintegrirane solarne elektrane
5

TARIFNI SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ INTEGRIRANIH SOLARNIH ELEKTRANA - 2014.

Za integrirane sunčane elektrane do instalirane snage uključivo 300 kW, korekcija fiksne tarifne stavke (Ck) određuje se prema izrazu:
Ck = C x k1
u kojem je:
C – visina poticajne cijene
k1 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije
Tip postrojenja
C
k1
C x k1
Solarne (fotonaponske) elektrane snage do 10kW
1,91
1,2
2,29
Solarne (fotonaponske) elektrane snage 10 - 30kW
1,70
1,1
1,87
Solarne (fotonaponske) elektrane snage 30 - 300kW
1,54
1,03
1,59
Solarne (fotonaponske) snage veće od 300kW
RC
Neintegrirane solarne (fotonaponske) elektrane
RC

* RC - Referentna cijena