Vlada u saborsku proceduru uputila Nacrt prijedloga Zakona o energiji

Vlada Republike Hrvatske je na 55. sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o energiji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Osnovni razlozi donošenja Zakona o energiji proizlaze iz potrebe potpunog usklađenja sa Direktivama Europske unije o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta električne energije i o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta prirodnog plina.

"Novi će zakon o energiji omogućiti da se donošenja cijena ili tarifa prenese s Vladu na Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju (HERA)", istaknuo je prvi potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić.

  Donošenjem Zakona o energiji postigli bi se slijedeći ciljevi:
 • Sam Zakon o energiji odnosi se na sve djelatnosti u energetskom sektoru i daje smjernice za razradu zakona koji opisuju pojedina energetska tržišta te tretira tržište energenata sa zajedničke platforme
 • Zakonom se donošenje tarifnih stavki u tarifnim sustavima, odnosno donošenje cijene ili tarife prema metodologijama prenosi s Vlade RH na energetske subjekte, uz odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije uključivo i dakle osim plina električne energije i toplinarstvo
 • Za osiguranje redovite opskrbe energijom Republike Hrvatske smatra se odgovornim tržište
 • Jasno se definiraju prava i odgovornosti u energetskom sektoru između energetskih subjekata, Hrvatske energetske regulatorne agencije i Vlade Republike Hrvatske
 • Uspostavlja se jasan odnos između tržišnih energetskih djelatnosti (proizvodnja, opskrba, trgovina) i reguliranih energetskih djelatnosti (upravljanje distribucijskim, transportnim odnosno prijenosnim mrežama i ostalim javnim uslugama)
 • Uspostavlja se jasan kontrolni odnos nad obavljanjem reguliranih eneregtskih djelatnosti – takozvani prirodni monopoli
 • Jednako tretiranje kupaca energije, odnosno ukidanje kategorije povlaštenih i tarifnih kupaca u sektorima električne energije i plina, kao pretpostavke potpune liberalizacije tržišta
 • Uvodi se obveza obavljanja djelatnosti, upravljanja, održavanja, moderniziranja energetskih objekata u cilju povećanja sigurnosti i dostupnosti opskrbe energijom
 • Uvodi se sustav jamstva podrijetla električne energije; usklađivanje s Direktivom 2009/28/EC o promociji korištenja obnovljivih izvora energije
 • Propisuje se da se sva energije proizvedena iz OIE bilanciraja u kvotu potrošnje RH;
 • Stvaraju se pretpostavke za donošenje programa implementacije inteligentnih mjernih uređaja – “smart grid”
 • Uvode se pravila o kvaliteti energije koje će donositi Hrvatska energetska regulatorna agencija
 • Utvrđuje se pozicija krajnjih kupaca koji moraju, odnosno mogu imati posebne mjere zaštite zbog svog socijalnog statusa (ugroženi kupci) ili sigurnosnih razloga (zaštićeni kupci)....
  Među ostalim stavkama:
  - Prilagođavaju se postojeće te uvođe nove definicije
  - Sadržaj obuhvaćen postojećim općim uvjetima opskrbe energijom dijeli se u nekoliko novih akata, kako bi se postigla konzistentnost u podijeli prava i odgovornosti u energetskom sektoru između energetskih subjekata, Hrvatske energetske regulatorne agencije i Vlade Republike Hrvatske
  - Hrvatska energetska regulatorna agencija će donositi opće uvjete opskrbe energijom koji će sadržavati mjere zaštite krajnjih kupaca
  - Opskrbljivači energijom će donositi uvjete opskrbljivača koji moraju biti sukladni općim uvjetima opskrbe energijom
  - Uvode se uvjeti kvalitete opskrbe energijom koje će donositi Hrvatska energetska regulatorna agencija
  - Stvaraju se pretpostavke za donošenje programa implementacije inteligentnih mjernih uređaja
  - Utvrđuje se pozicija krajnjih kupaca koji moraju odnosno mogu imati posebne mjere zaštite zbog svog socijalnog statusa (ugroženi kupci) ili sigurnosnih razloga (zaštićeni kupci)
  - Lokacije za izgradnju energetskih objekata koje su istražene i upisane u državnim prostornim planovima, te izgradnja energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje su od interesa za Republiku Hrvatsku
  - Vlada Republike Hrvatske može poslove raspisivanja natječaja, ugovaranja i kupnje energije za potrebe institucija koji su obveznici javne nabave prenijeti odlukom na tijelo s javnim ovlastima ili pravnu osobu u vlasništvu Republike Hrvatske.
Premijer Zoran Milanović se ponovno osvrnuo na slučaj nadležnosti za troškove toplinarstva, istaknuvši kako će Vlada preuzeti odgovornost za poskupljenje grijanja.
"Preuzimamo odgovornost za nužnu korekciju cijena grijanja u toplinarstvu HEP-a da to ne bi morali napraviti »hrabri političari« u gradovima u kojima je to trebalo biti napravljeno odavno. Evo, mogu okriviti nas, netko mora preuzeti odgovornost, a oni neka se spremaju za izbore", poručio je Milanović.
Puni tekst prijedloga zakona možete preuzeti u pdf formatu.

PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA