Najčešću primjenu autonomnih(otočnih) sistema nalazimo u:

 • Izoliranim ili nepristupačnim objektima (vikendice, vikend naselja, seoska imanja, crpilišta)
 • Raznim pokretnim objektima - kamp kućice, plovila
 • Ulična rasvjeta, razne signalizacije, video nadzori i alarmni sustavi
 • Telekomunikacijski sustavi
 • Bazenski sustavi,sustavi navodnjavanja
 • I još mnogo drugih....


OSNOVNI ELEMENTI OD KOJIH SE SASTOJE AUTONOMNI SOLARNI SISTEMI

Tokom dana energiju proizvedenu iz fotonaponskih modula treba akumulirati, kako bi pri primjeni autonomnih (otočnih) solarnih sistema, u razdobljima s manjim sunčevim zračenjem, ili tokom noći, omogućili sistemu nesmetano napajanje potrošača. Kod akumulacije energije nužan element takvih sistema je akumulator (baterija) koji služi kao spremnik energije proizvedene iz fotonaponskih modula.
Takvom sistemu, osim fotonaponskih modula(panela) i akumulatora potrebno je dodati i regulator za kontrolirano punjenje i pražnjenje akumulatora, a dodavanjem izmjenjivača, odnosno invertera autonomni sistemi mogu zadovoljiti i sve ostale vrste potrošača koji zahtjevaju izmjenični napon. Npr. Hladnjaci, televizori, računala, mali kućanski aparati...


PRINCIP RADA JEDNOSTAVNOG AUTONOMNOG FOTONAPONSKOG SISTEMA

DIMENZIONIRANJE AUTONOMNOG FOTONAPONSKOG SISTEMA

Svaki autonomni sistem zaseban je po pitanju potrošnje energije i potrošača. Pri dimenzioniranju autonomnog fotonaponskog-solarnog sistema, osim pozicije objekta, vrlo su bitni i potrošači električne energije te zahtijevano vrijeme autonomije. Svaki autonomni(otočni) fotonaponski sistem individualni pristup te pažljivo i stručno dimenzioniranje. Neke od stavki koje su vrlo bitne pri dimenzioniranju su:

 • Potrošaći koje želite pokretati pomoću autonomnog fotonaponskog-solarnog sistema
 • Vrijeme korištenja sistema dnevno (1h, 5h, 12h...)
 • Vrijeme autonomije sistema
 • Vrijeme korištenja solarnog sistema(ljeto, zima, cijelo-godišnje)
 • Pozicija objekta na karti ili mjesto gdje se objekt nalazi
 • Orijentacija objekta
 • Udaljenost fotonaponskih modula do mjesta skladištenja električne energije(akumulatora)